6 môn học, 1 phương pháp

6 MÔN HỌC
     1 PHƯƠNG PHÁP

Chương trình Sức khỏe - Quản lý cảm xúc xã hội hỗ trợ việc thực hành các thói quen lành mạnh về thể chất và tinh thần để nâng cao cuộc sống của học sinh.

Chương trình Tiếng Anh phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ giao tiếp và học thuật, xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học tập, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện bản thân một cách sáng tạo.

Chương trình Toán bao gồm việc học tập liên môn, tăng cường sự hiểu biết và kỹ năng giải quyết vấn đề, áp dụng Toán học vào thực tế cuộc sống.

Chương trình Khoa học khuyến khích học sinh đặt câu hỏi về thế giới xung quanh với sự yêu thích và tò mò, phát triển tư duy, kỹ năng nghiên cứu và thực hành khoa học.

Chương trình Tin học và Công nghệ trang bị cho học sinh các kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết để tương tác với thế giới kỹ thuật số.

Chương trình Kỹ năng Toàn cầu kết hợp giữa việc học tập thông qua dự án với kiến thức liên môn để phát triển tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

PHÂN PHỐI CÁC MÔN HỌC BẰNG TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH

LỚP SỐ TIẾT HỌC/ TUẦN
TIẾNG ANH KỸ NĂNG TOÀN CẦU & QUẢN LÝ CẢM XÚC XÃ HỘI TOÁN KHOA HỌC TIN HỌC & CÔNG NGHỆ THỂ DỤC
1 13 2 2 3 1
2 13 2 2 3 1
3 10 2 3 3 2 1
4 10 2 3 3 2 1
5 10 2 3 3 2 1
Chuẩn OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM BENCHMARK
© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress
Verified by MonsterInsights