MS. BRUNA

Điều làm nên sự khác biệt của AMIS là trường có giáo viên bản ngữ giảng dạy toàn thời gian ở tất cả các lớp. Điều này giúp học viên có thể tiếp thu tiếng Anh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và có nhiều thời gian để rèn luyện tiếng Anh. Bên cạnh đó, lý do tôi chọn AMIS là trường cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống giáo trình

© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress