LỘ TRÌNH HỌC TẬP

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ OXFORD

Tiểu học
Trung học cơ sở
GCSEs quốc tế, AS và A-Level

Một chương trình tổng thể, xuyên suốt, tích hợp giữa Chương trình Quốc gia (MOET) và Chương trình Quốc tế Oxford (OIC).

Chương trình Quốc tế Oxford dựa trên Khung phổ thông chuẩn quốc gia của Anh

  • Hệ thống đánh giá theo Chuẩn năng lực quốc tế Oxford
  • Phát triển tư duy và kỹ năng toàn cầu thông qua các môn học
  • Xây dựng năng lực quản lý cảm xúc xã hội

Chương trình Quốc tế Oxford đảm bảo quá trình chuyển đổi mạch lạc, liên tục, nhất quán và nhịp nhàng ở mọi giai đoạn của hành trình giáo dục, từ mầm non đến hết phổ thông.

Chương trình Quốc tế Oxford xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, giúp cho tất cả học sinh thành công trong các cuộc thi trung học GCSE quốc tế, AS và A-levels.

Chương trình Quốc tế Oxford mang đến cho bạn điều gì?

  • Một lộ trình tin cậy và linh hoạt, trang bị cho học sinh các kỹ năng làm việc và học tập trọn đời để thành công trong các môi trường học tập, làm việc quốc tế và thích nghi với một thế giới liên tục thay đổi.
  • Một hệ thống phương pháp giảng dạy có cấu trúc giúp định hình quá trình học tập, bắt đầu từ nhiệm vụ đơn giản cho tới những nhiệm vụ phức tạp để phát triển kỹ năng của học sinh ngày càng hoàn thiện hơn.
  • Học sinh theo học Chương trình Quốc tế Oxford sẽ được tham dự kỳ thi chuẩn hóa quốc tế và sẽ nhận được chứng nhận có giá trị toàn cầu từ OUP, Đại học Oxford.

© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress
Verified by MonsterInsights