ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Ernest Obeng Quarshie

Giáo viên Tiếng Anh

 • Kinh nghiệm: 08+ năm;
 • Thạc sĩ Đào tạo Giáo viên và Quản lý Giáo dục (PGDE);
 • Chứng chỉ Master TEFL;
 • Cử nhân Danh dự Công nghệ Nông nghiệp, Đại học Khoa học và Công nghệ Kwame Nkrumah;
 • Giải giáo viên giỏi nhất của năm trong năm học 2017-2018 tại Language Link Vietnam.

Nicholas Byeon Ellars

Giáo viên Tiếng Anh

 • Kinh nghiệm: 07+ năm;
 • Chứng chỉ Premier TEFL;
 • Associates of Science, Washington, Hoa Kỳ.

James Paul Booth

Giáo viên Tiếng Anh

 • Kinh nghiệm: 05+ năm;
 • Chứng chỉ TESOL;
 • Cử nhân Luật và Tội phạm, Đại học Edge Hill, Vương Quốc Anh.

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Giáo viên Tiếng Anh

 • Kinh nghiệm: 10+ năm;
 • Thạc sĩ Khoa học Quản lý, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn;
 • Chứng chỉ TESOL.

Bạc Thị Hương

Giáo viên Khoa học

 • Kinh nghiệm: 09+ năm;
 • Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ – Đại học Aix-Marseille, CH Pháp;
 • Thạc sĩ Khoa học Vật chất (Vật lý lý thuyết và vật lý toán) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

NguyễnThị Thu Hiền

Giáo viên Mỹ thuật

 • Kinh nghiệm: +15 năm;
 • Thủ khoa chuyên ngành Sơn mài, Thạc sỹ Hội Họa Đại học Mỹ Thuật Việt Nam;
 • Thủ khoa chuyên ngành Sơn mài, Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Hà Nội;
 • Chứng chỉ loại Giỏi Nghiệp vụ sư phạm về Giảng dạy Đại học;
 • Giải Tặng Thưởng triển lãm Thủ Đô và 1000 năm Thăng Long;
 • Có tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm “Tranh Sơn Mài Việt Nam” tại Venice, Ý.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giáo viên Tiểu học

 • Kinh nghiệm: 08+ năm;
 • Cử nhân Giỏi Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Đào Thị Hồng Ngân

Giáo viên Tiểu học

 • Kinh nghiệm: 24+ năm;
 • Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bùi Minh Ngọc

Giáo viên Tiếng Anh

 • Kinh nghiệm: 15+ năm;
 • Cử nhân Ngoại ngữ, Đại học Mở Hà Nội.

Đặng Thị Hồng Ngọc

Giáo viên Tiểu học

 • Kinh nghiệm: 04+ năm;
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Minh Điệp

Giáo viên Tiểu học

 • Kinh nghiệm: 03+ năm;
 • Cử nhân Xuất sắc Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên Tiếng Anh

 • Kinh nghiệm: 03+ năm;
 • Cử nhân Quốc tế học Tiếng Anh, Đại học Hà Nội.

Nguyễn Kim Quý

Giáo viên Tiểu học

 • Kinh nghiệm: 02+ năm;
 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Vũ Kỳ Duyên

Giáo viên Âm nhạc

 • Kinh nghiệm: 02+ năm;
 • Cử nhân Sư phạm Âm nhạc, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress