TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

The OIS là “hệ thống song ngữ” theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo thế hệ trẻ với khả năng lãnh đạo. Môi trường học tập ưu việt giúp học sinh phát triển năng lực học tập thích ứng, ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn quốc tế và các kỹ năng, tính cách để trở thành người tự chủ trong cuộc sống và có đóng góp tích cực cho cộng đồng và thế giới tương lai.

© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress