TƯ VẤN TÂM LÝ

TƯ VẤN TÂM LÝ

Tại OIS, chúng tôi hiểu rằng sức khỏe tâm lý rất quan trọng đối với thành công của học sinh trong đời sống và trong học tập.

Vì vậy, chúng tôi thúc đẩy phát triển các kỹ năng cảm xúc và xã hội của học sinh cũng như an toàn sức khỏe cảm xúc và tâm lý thông qua Chương trình học tập, các hoạt động liên môn mở rộng cũng như các hoạt động tư vấn và làm việc theo nhóm nhỏ.

© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress