Quy trình tuyển sinh

Bước 1: Đăng ký dự tuyển

Để đăng ký dự tuyển, Phụ huynh hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY

Bước 2: Đánh giá đầu vào

Nhà trường sẽ liên lạc với Phụ huynh để sắp xếp thời gian đánh giá đầu vào cho học sinh. Tiếp theo đó,  các em sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khác nhau tùy theo khối lớp. 

Bước 3: Mời nhập học

Sau khi học sinh hoàn thành Bước 1 & 2 trên đây, tùy thuộc vào kết quả đánh giá và số lượng chỗ còn trống của mỗi khối lớp, nhà trường sẽ gửi Thư mời nhập học. Phụ huynh sẽ nhận được Thư mời nhập học thông thường trong vòng 1 tuần sau khi đánh giá. Trong trường hợp phụ huynh không nhận được Thư mời nhập học, Nhà trường sẽ liên hệ để giải thích cụ thể từng trường hợp. 

Bước 4: Chấp nhận thư mời nhập học và Đăng ký

Khi chấp nhận Thư mời nhập học, Phụ huynh cần làm các bước sau để hoàn thành việc đăng ký cho cho con: 

  • Phản hồi “Thư mời nhập học” của nhà trường để xác nhận thông tin
  • Nhà trường tạo hoá đơn để phụ huynh thanh toán phí giữ chỗ

Sau khi kết thúc quá trình đăng ký trên, học sinh đã được giữ chỗ tại The OIS. 

Bước 5: Thanh toán các khoản phí

Trước khi học sinh nhập học, Phụ huynh sẽ chi trả các khoản phí khác, bao gồm học phí, tiền ăn và các chi phí đầu năm học theo thông tin nêu tại Bảng phí & Chính sách phí.

Hoàn thành quy trình tuyển sinh. Học sinh nhập học tại The OIS.

 

© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress