Tài liệu học tập

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu chất lượng quốc tế từ Oxford University Press, Đại học Oxford, được sử dụng giảng dạy và học tập trong các môn học.

Hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy và đánh giá năng lực được biên soạn, thẩm định bởi đội ngũ chuyên gia của Đại học Oxford. Chương trình giúp học sinh xây dựng nền tảng học thuật chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển kỹ năng sống, tư duy toàn cầu và năng lực quản lý cảm xúc xã hội.

Đồng thời, hệ thống tài nguyên học trực tuyến đa dạng, phong phú giúp học sinh và phụ huynh có thể tiếp thu và thực hành kiến thức một cách chủ động, đáp ứng yêu cầu thay đổi không ngừng trong phương pháp dạy và học.

© 2021 All Rights Reserved | Free Download Theme Nulled at TaiNguyenWordpress